रविवार, 13 दिसंबर 2015

भजन- बासुरिया ओ........ बासुरिया

बासुरिया ओ........ बासुरिया

बासुरिया तू धन्या , खूब बजती ।
लब लिपटी कान्हा के, मोहे जगती ।

बासुरिया ओ........ बासुरिया

तू ताल छेड़े राग छेड़े, छेड़े रागनी ।
सुन सांझ जगे चांद जगे, जगे चांदनी ।

बासुरिया ओ........ बासुरिया

पेड़ सुने, जंगल सुने, सुने बस्ती ।
कदम झूमे, युमना झूमे, झूमे कश्ती ।।

बासुरिया ओ........ बासुरिया

कान्हा चले, ग्वालन छेड़े, तू कमर लटकी ।
राह रोके, माखन लूटे, फोड़े मटकी ।।

बासुरिया ओ........ बासुरिया

रास रचे कान्हा हॅसे, बजाये बासरी ।
गोपी नाचे, राधा नाचे, होके बावरी ।

बासुरिया ओ........ बासुरिया
बासुरिया ओ........ बासुरिया
बासुरिया ओ........ बासुरिया

एक टिप्पणी भेजें